Gården

Spiragården är en liten idyllisk gård ute på landet utanför Örebro. Gården ligger precis vid skogen och det öppna jordbrukslandskapet och nära stan, endast 15 minuter från Örebro resecentrum och 5 km till Glanshammars kärna.     


Spiragården är 4,5 hektar stor (eller liten) och här har vi djur och odlingar samt ett produktions- och restaurangkök. Växtodlingen och djurhållningen är giftfri.


Vi odlar efter säsong på friland och i växthus och har fruktträd och bärbuskar. Vi provar oss fram och ser vad vi vill satsa på.


Här finns höns, blåankor, myskankor och minigrisar.


Spiragården är en plats för människor, djur och natur att finnas sida vid sida med varandra. Vi värnar om miljön och tänker ekologiskt och återanvändning av material i allt vi gör.Spiragården  is an idyllic small bfarm in the Swedish countryside outside of Örebro.  The farm is on an open farmland next to the forest and is close to town, as it is 15 minutes from beautiful Örebro city and only 5 km from the center of Glanshammar.


Spiragården is a 4.5 hectares farm with  animals that practices organic farming and permaculture, and doubles as a restaraunt/kitchen in the summer.  All plants are grown and animals raised chemical  free


We extend our growing season by using a polytunnel and greenhouse  and have a small plant nursery  as well. We also get deliciousness  from our own  fruit  trees and berry bushes. We are an evolving farm that is always trying new things and learning what works best!


Here you will find chickens, bluebells, mushrooms, and myths.


Spiragården is a place for people, animals and nature to exist side by side with each other in harmony. We reduce, resuse, recycle to conserve and protect the  environment and  think of the ecological impact of our materials in all that we do.